• 19 آذر 1398
اخبار و رویدادهای فرهنگی و اجتماعی شهرستان آران و بیدگل

مطالب اجتماعی

قارچ های سمی را بشناسید
  • 9 اردیبهشت 1398
  • 109

بعد از سیلابهای اخیر، شاهد رشد قارچ های سمی در کشور هستیم. این مقاله به شناسایی ویژگی های قارچ های سمی و تفاوت آنها با قارچ های خوراکی می پردازد.